Sådan driver vi Børnehuset

Børnehuset drives nu som almennyttig organisation – det vil sige, at Børnehusets formål er at drive god daginstitution til glæde for vores tilknyttede børn og familier og medarbejdere og IKKE at skabe et økonomisk overskud til en ejer. Alle penge der tilkommer Børnehuset, enten via kommunalt tilskud, forældrebetaling, funding, sponsorater osv., går direkte og ubeskåret til Børnehusets drift. Med dét udgangspunkt driver vi i fællesskab Ballerup Kommunes allerbedste børnehave. Vi arbejder helt bevidst efter at tilbyde en god normering og nogle fantastisk hyggelige og ”hjemlige” rammer.

Som privat daginstitution er der en række krav vi skal opfylde, og som Ballerup Kommune ved løbende tilsyn sørger for at vi fortsat opfylder.
Vi skal f.eks. leve op til de samme krav og rammer som kommunale institutioner, når det drejer sig om pædagogik. Det omfatter bl.a. at vi skal overholde Ballerup Kommunes generelle læringssyn, dagtilbudslovens bestemmelser (eksempelvis skal der forefindes pædagogiske læreplaner) samt folkeskolelovens bestemmelser.
Derudover kan vi stadig trække på kommunens ressourcer af talepædagoger, psykologer mm., og der vil være pædagogisk tilsyn ligesom i kommunale institutioner.
Vi får også stadig kommunalt brand-, sikkerheds- og hygiejnetilsyn. Der er gode grunde til at vi skal opfylde disse krav, så det gør vi selvfølgelig.

Vores økonomi er sammensat af forældrebetaling og så et driftstilskud, som vi får fra Ballerup Kommune.
Til forskel fra de kommunale institutioner, siver vores budgetmidler ikke ud til fællespuljer til ejendomsvedligehold, dækning af underskud andre steder, dyre IT-samhandelsaftaler, puljemidler osv. osv. Vi har total råderet over samtlige vores budgetmidler, og det er den helt store forskel.
Vi kan f.eks. bruge pengene på bedre normering (flere voksne pr. barn), flere vikartimer, udvidede åbningstider, bedre uddannelse af personalet, spændende aktiviteter med børnene, forbedrede rammer osv. osv.

Ledelsen varetages af den daglige leder Maria Klintskov samt en bestyrelse. Da Børnehuset blev startet i 1966 var det på initiativ af Skovlunde Menighedsråd og vi har som privat daginstitution beholdt vores tilknytning til Skovlunde Kirke da repræsentanter fra Skovlunde Menighedsråd stadig sidder i Bestyrelsen sammen med forældre- og medarbejderrepræsentanter og er med til at forme Børnehuset som den fantastiske børnehave vi er. Vi arbejder ikke i det daglige ud fra et særligt kristent grundlag, men fungerer fuldstændig som enhver anden børnehave i kommunen – blot med mere plads og flere voksne til børnene.
Læs mere om ledelsen i Børnehuset under Bestyrelsen.

Som privat institution har vi desuden et administrationsselskab som – sammen med Børnehusets leder – varetager de opgaver, Ballerup Kommune stod for da vi havde status som selvejende institution, herunder lønadministration, opkrævning af forældrebetaling og juridisk rådgivning. Vi har FOBU (tidligere: Menighedernes Daginstitutioner, MDI), som administrationsselskab.

Og, nå ja, så kører vi udenom pladsanvisningen og skal selv finde vores familier, så derfor er det jo endnu vigtigere for os at vi gør det ekstra godt – og heldigvis er der rigtigt mange familier som gerne vil ind hos os.

Hvis du er interesseret i at få en plads til dit barn i Børnehuset Rosenlund, er du velkommen til at læse mere om hvordan du skriver dit barn op under Indskrivning eller kontakte os for at få en lille rundvisning.

Åbningstider
Mandag: kl. 6.30 - kl. 17.00
Tirsdag: kl. 6.30 - kl. 17.00
Onsdag: kl. 6.30 - kl. 17.00
Torsdag: kl. 6.30 - kl. 17.00
Fredag: kl. 6.30 - kl. 16.30
Seneste nyt

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) This endpoint requires the 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.