Indskrivning og venteliste

Børnehuset Rosenlund har siden 1/1 2014 været en privat børnehave.
Det betyder at man som forælder skal skrive sit barn op til en plads direkte hos os, og ikke hos Kommunen.
Vi administrerer selv en venteliste og bestyrelsen har vedtaget de gældende optagelsesregler og ventelistekriterier.

Sådan skriver du dit barn op
Opskrivning sker ved skriftligt at kontakte Børnehuset på mk@bhrosenlund.dk. Venligst angiv barnets fulde navn, adresse, fødselsdato (ikke cpr-nummer), et telefonnummer vi kan kontakte jer på, samt behovsdato (tidligst den måned barnet fylder 3 år medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende).

Du er velkommen til at komme forbi og besøge os inden du skriver dit barn op. Kontakt vores leder Maria, for at aftale nærmere.

Vi anbefaler at du samtidig skriver dit barn op til de kommunale børnehaver, for at være på den sikre side, såfremt vi ikke kan tilbyde en plads i Børnehuset når du har behov for det.
(Har dit barn ældre søskende, som går eller har gået i institutionen, har dit barn fortrinsret på ventelisten. Læs mere under Venteliste nedenfor).
Når dit barn er blevet tilbudt en plads, og du har accepteret pladsen, skal du udfylde en “udmeldelsesformular” fra de kommunale institutioner, som du kan få udleveret af dit barns institution.

Læs vores Optagelsesregler og Ventelistekriterier nedenfor, for flere detaljer.

Optagelsesregler
For at barnet kan optages skal følgende være opfyldt:
– Der skal være en ledig plads i institutionen. Dette vurderes altid på baggrund af Børnehusets grundlæggende børnebelægningsantal (36 børn), eventuelt tillagt et af bestyrelsen besluttet midlertidigt merindskrivningsantal, som dog aldrig kan overstige belægningsloftet (49 børn).
– Barnet skal være mellem 3 – 6 år. I særlige tilfælde, f.eks. hvis en familie har akut pladsbehov, kan plads tilbydes til børn som er 2 år og 10 måneder.

Hvis barnet har handicaps eller særlige behov, skal der i samarbejde med Ballerup Kommune ske en vurdering af, om Børnehuset Rosenlunds fysiske rammer passer til eller kan tilpasses barnets behov, og hvorvidt Børnehuset Rosenlunds personale besidder de kvalifikationer der skal til for at sikre, at det pågældende barn med handicap eller særlige behov får de nødvendige udviklingsmuligheder.

Hvis der ikke er en ledig plads i institutionen tilbydes opskrivning på Børnehuset Rosenlunds venteliste.

Venteliste
For ventelisten gør følgende sig gældende:
Opskrivning på ventelisten kan ske fra barnets fødsel.
Opskrivning på ventelisten koster 200 kr. Gebyret tilbagebetales ikke.

Visitering af børn fra ventelisten bliver administreret efter følgende kriterier:

– Børn der har, eller har haft, søskende i institutionen har førsteret, såfremt følgende kriterier opfyldes: barnet er opskrevet senest 12 måneder før behovsdato, samt at der max. er gået 36 måneder fra storesøster/bror er gået ud af børnehuset, til lillebror/søster skal starte.
– Når en plads tilbydes, vurderer Børnehusets medarbejdere altid om der er særlige hensyn at tage, som sikrer en hensigtsmæssig sammensætning af børnegruppen. Det kunne f.eks. være tilfældet ved en meget skæv kønsfordeling i den eksisterende børnegruppe eller hvis det vurderes at den eksisterende børnegruppe mangler børn med en specifik alder.
– Anciennitet gælder fra den dag barnet opskrives på ventelisten.
– Anvisning efter anciennitet kan dog fraviges, hvis et barn af sociale eller pædagogiske grunde har et særligt behov for en plads i vores dagtilbud.
– I særlige tilfælde, hvor der er et akut behov for en plads i vores dagtilbud, vil anvisning efter anciennitet kunne fraviges i begrænset omfang.

3 måneder inden en plads kan tilbydes tages kontakt til barnets forældre med besked om pladstilbud.

Udmeldelse af daginstitutionen skal altid ske skriftligt og med mindst én måneds varsel til d. 1. eller 15. i en måned.

Af hensyn til Børnehusets økonomiske drift, betales der ved indskrivning – udover den normale månedstakst – også et depositum på en måneds betaling. Dette depositum gemmes på en lukket konto til den sidste måned et barn er indskrevet hos os. Denne sidste måned er derfor betalingsfri. Depositummet trækkes fra den lukkede konto i tilfælde af at der måtte opstå betalingsrestance, og der ikke kan træffes aftale om betaling. Hvis der efter gentagne rykkere fortsat ikke betales eventuel restance eller kan træffes en aftale om betaling, bliver barnet udskrevet af Børnehuset. Se mere om taksten her.

Åbningstider
Mandag: kl. 6.30 - kl. 17.00
Tirsdag: kl. 6.30 - kl. 17.00
Onsdag: kl. 6.30 - kl. 17.00
Torsdag: kl. 6.30 - kl. 17.00
Fredag: kl. 6.30 - kl. 16.30
Seneste nyt

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) This endpoint requires the 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.